Hoger Onderwijs Reactor in Delft

Hoger Onderwijs Reactor in Delft

De Hoger Onderwijs Reactor (HOR) is de onderzoeksreactor van het Reactor Instituut Delft (RID), een onderdeel van de Technische Universiteit Delft (TUD). Het RID is een universitair centrum voor onderzoek en onderwijs op het gebied van ioniserende straling. De HOR produceert geen elektriciteit, maar is alleen bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek. Op het terrein van het RID bevindt zich ook HollandPTC, één van de centra in Nederland waar kankerpatiënten behandeld kunnen worden met protonentherapie.

Oyster

De TUD werkt aan modernisering van de HOR met het project OYSTER (Optimized Yield - for Science, Technology & Education - of Radiation). Doel is om de reactor preciezer en breder inzetbaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek en vragen vanuit de markt.

De ANVS heeft op 14 augustus 2017 een wijzigingsvergunning verleend aan de TUD. Het gaat hierbij om het realiseren van onderdelen van de in de toekomst voorziene koude neutronenbron (CNS), namelijk een koelgebouw met daarin een koelinstallatie, samen het CNS-Utility gebouw. Door deze onderdelen te vergunnen voordat de inbouw van de koude neutronenbron in de reactor vergund is, heeft het RID de mogelijkheid onderdelen van de installatie te testen buiten de reactorhal en hierop het definitieve ontwerp aan te scherpen. Met deze vergunningwijziging is ook toestemming verleend voor het verplaatsen van een elektronenversneller van elders op het TUD terrein naar een nieuw ontwikkelde bunker in het RID. In januari 2019 heeft de ANVS de definitieve OYSTER-vergunning voor de koude neutronenbron verleend aan de TUD.

Holland Protonen Therapie Centrum voor kankerpatiënten

De TUD heeft samen met het Erasmus Medisch Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum het Holland PTC opgericht. In dit centrum gevestigd op het terrein van het RID worden kankerpatiënten behandeld met de in Nederland nieuwe bestralingstechnologie protonentherapie.

Goedkeuring geactualiseerd ontmantelingsplan

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft goedkeuring verleend aan het geactualiseerde ontmantelingsplan van de HOR. In Nederland moeten nucleaire inrichtingen een goedgekeurd ontmantelingsplan hebben. Dit plan moet elke vijf jaar worden geactualiseerd en goedgekeurd.