Uit bedrijf nemen en afschakelen van kernreactoren

Kernreactoren kunnen uit bedrijf worden genomen of worden afgeschakeld. Afschakelingen zijn altijd ongepland. De redenen van uit bedrijf nemen of afschakelen kunnen heel verschillend zijn: onderhoud, storing, uit bedrijf nemen uit voorzorg, of omdat er geen vraag is naar een geleverde product zoals bijvoorbeeld stroom, medische isotopen of stralingsbundels voor onderzoek. Hieronder worden de verschillende redenen toegelicht.