Nationale programma radioactief afval vastgesteld

Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen  is op 24 juni 2016  door de Minister van Infrastructuur en Milieu  (IenM) vastgesteld en aan het Parlement aangeboden.

Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer zijn t.o.v. het ontwerp programma diverse passages verduidelijkt. Onder andere de passages over de klankbordgroep, zeer laag radioactief afval, im- en export van radioactief afval, terugneembaarheid en financiering. Het beleid is hier niet door gewijzigd. Elke 10 jaar wordt het nationale programma radioactief afval geactualiseerd.