Mededeling m.e.r. Medische isotopenfabriek in Nederland Shine Medical Technologies

Mededelingsnotitie milieueffectrapportage ter inzage voor oprichting medische isotopenfabriek SHINE Medical Technologies.

Vanaf 24 juni 2021 tot en met 18 augustus 2021 ligt de mededelingsnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.) voor de oprichting van een fabriek voor de productie van medische isotopen in de gemeente Veendam ter inzage. In deze periode kan iedereen bij de ANVS een zienswijze indienen over het voornemen zoals beschreven in de mededelingsnotitie m.e.r..