SHINE: nieuwe medische isotopenfabriek

SHINE: nieuwe medische isotopenfabriek

Het medische bedrijf SHINE wil in Veendam (Groningen) een nucleaire installatie - een fabriek voor medische isotopen - bouwen. Daarvoor heeft SHINE vergunningen nodig van ons, de ANVS. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze nucleaire installatie en de vergunningsprocedure. 

Productie van medische isotopen

Medische isotopen zijn radioactieve stoffen die gebruikt worden voor medisch onderzoek. Denk daarbij aan het opsporen van kanker en hart- en vaatziekten. Medische isotopen worden ook gebruikt voor kankerbehandelingen, zoals prostaatkanker. 

De techniek

SHINE wil voor de productie van medische isotopen een deeltjesversneller gebruiken. Deze brengt de splijting van uranium op gang en houdt deze in stand. Wanneer de deeltjesversneller afschakelt, komt de kernsplijting tot stilstand. Dit is een nieuwe techniek en qua werking enkel nog op kleine schaal in het lab bewezen. 

Bij splijting van uranium komt straling vrij en wordt radioactief materiaal, waaronder de medische isotopen, geproduceerd. Dit moet uiteraard veilig gebeuren, zonder nadelige gevolgen voor mensen, dieren en het milieu. De aanwezigheid en het splijten van uranium maakt dat de medische isotopenfabriek van SHINE een nucleaire installatie is.

Vergunningen en toezicht

De ANVS verleent in Nederland vergunningen op grond van de Kernenergiewet en houdt toezicht op de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Dat betekent dat SHINE de fabriek pas mag oprichten en gebruiken zodra wij daarvoor de benodigde vergunningen afgeven. Het gaat om één vergunning voor de oprichting en één vergunning voor het in werking stellen en houden van de medische isotopenfabriek. Om deze te krijgen moet SHINE voldoen aan alle wettelijke veiligheids- en milieueisen. Bij het vergunningsproces betrekt de ANVS buurtbewoners, maar ook de gemeente, provincie en veiligheidsregio. Als de fabriek er is, houden onze inspecteurs ook toezicht of SHINE de veiligheid zelf goed op orde heeft en houdt. 

Naast de vergunningen van de ANVS heeft SHINE van de provincie Groningen ook een omgevingsvergunning nodig om op de aangekochte grond te mogen bouwen.