ANVS: dit moet SHINE onderzoeken voor bouw van medische isotopenfabriek

Het bedrijf SHINE wil een nucleaire installatie -die medische isotopen produceert- bouwen in Veendam Groningen. De ANVS heeft via het ‘Advies Reikwijdte en Detailniveau’ aangegeven wat SHINE precies moet onderzoeken voor het milieueffectrapport (MER). Dit rapport heeft SHINE nodig voor de vergunningaanvraag voor de bouw van de installatie. Naast wettelijke eisen die aan het MER zitten, komen inspraakreacties en het advies van de onafhankelijke commissie m.e.r. hierin terug. De veiligheid van de techniek is volgens de ANVS één van de belangrijke aandachtspunten. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is voor SHINE vergunningverlener en toezichthouder, omdat het hier gaat om een nucleaire installatie.

Onderwerpen van het MER

Het MER gaat over het effect van de fabriek op mens, dier en leefomgeving zoals lucht- en bodemkwaliteit en gezondheidseffect op mensen. In het MER moeten dit soort zaken nauwkeurig worden omschreven. Het gaat ook over de techniek om medische isotopen te produceren en hoeveelheid hoogradioactief afval. Dit is afval dat afgevoerd en opgeslagen wordt bij Covra in Zeeland. Dit is de centrale afvalverwerker hiervoor in Nederland.

Medische isotopenfabriek is nucleaire installatie

De medische isotopenfabriek die SHINE wil bouwen, is volgens de Kernenergiewet een nucleaire installatie. Er is namelijk uranium aanwezig en sprake van kernsplijting. Daarbij komt straling vrij en zo worden de isotopen geproduceerd. Medische isotopen worden gebruikt voor het opsporen en behandelen van onder andere kanker. SHINE wil de isotopen maken door de splijting van uranium tot stand te laten komen met behulp van een deeltjesversneller. Dit is een nieuwe techniek. Uiteraard moet de productie veilig gebeuren, zonder schadelijk effect op mens, dier en milieu. Hiervoor geldt in Nederland strenge wet- en regelgeving.

Tweede wereldwijd in zijn soort

Als de medische isotopenfabriek in Veendam komt, is dat de tweede in zijn soort. SHINE is al enige tijd bezig om een medische isotopenfabriek in Janesville (Wisconsin) in de Verenigde Staten te bouwen. Momenteel beoordeelt de Amerikaanse toezichthouder (U.S. NRC) de vergunningaanvraag voor de SHINE installatie in Amerika. SHINE wil in Veendam een vergelijkbare medische isotopenfabriek bouwen. Het doel is een bijdrage leveren aan leveringszekerheid van medische isotopen in Europa.

Veiligheid één van de belangrijke aandachtspunten

Een belangrijk aandachtspunt volgens de ANVS is de veiligheid van de techniek. De technologie die SHINE wil gebruiken, is nieuw en qua werking enkel op kleine schaal in het lab bewezen. Dit vraagt natuurlijk extra aandacht en daarom werkt de ANVS hiervoor ook samen met de Amerikaanse toezichthouder. SHINE zal moeten aantonen, voordat zij een vergunning krijgen, hoe ze de isotopen veilig produceren. De ANVS toetst als belangrijk onderdeel van de vergunningverleningsprocedure de veiligheidsdocumentatie hierop en houdt in de toekomst daarop toezicht. Voor de isotopenfabriek in Veendam gelden natuurlijk specifieke Nederlandse regels en eisen. Er kan pas gebouwd worden als ze voldoen aan alle regels en de vergunningen op orde zijn.  

Hoe loopt het proces nu verder?

Het milieueffectrapport levert SHINE in als ze een vergunning aanvragen. SHINE kan hier zo lang over doen als ze willen. Vaak duurt dit zeker een jaar. Voor de vergunning moet er naast de MER namelijk nog meer uitgezocht worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de veiligheidstechnische specificaties van de fabriek en hoe deze moet worden beveiligd.