Standaardwaarden en standaardrelaties

Bij verordening van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming zijn methoden aangewezen ter bepaling van de equivalente en de effectieve doses. De grondslag hiervoor is opgenomen in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. De wijze waarop de bepaling van de effectieve dosis plaatsvindt is voorgeschreven in artikel 4.36 van de Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, die daarvoor verwijst naar bijlage 9 van de verordening.

Bij de raming en berekening van effectieve doses wordt gebruik gemaakt van passende standaardwaarden en standaardrelaties. Hieronder wordt verstaan: waarden en relaties als aanbevolen in de hoofdstukken 4 en 5 van publicatie 116 van de International Commission on Radiological Protection (ICRP) wat betreft de schatting van doses van uitwendige blootstelling, en in hoofdstuk 1 van publicatie 119 van ICRP wat betreft de schatting van inwendige blootstelling, alsmede de door de lidstaten goedgekeurde actualiseringen.

Bijlage 9 van de verordening verwijst voor een aantal van de standaardwaarden en –relaties naar gegevens die via de website van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ter beschikking gesteld worden. Het betreft hier de standaardwaarden en –relaties die zijn opgenomen in publicatie 119 van de ICRP. Op de website van de ANVS zijn hiervoor de volgende documenten opgenomen:

  • ICRP-Publicatie 119: ICRP, 2012. Compendium of Dose Coefficients based on ICRP Publication 60. ICRP Publication 119. Ann. ICRP 41(Suppl.).
  • Erratum Publicatie 119: Corrigenda to ICRP Publication 119: Compendium of Dose Coefficients based on ICRP Publication 60 [Ann. ICRP 41(s) 2012].
  • De gecorrigeerde gegevens als databestand (Excell).

Voor  andere standaardwaarden en – relaties gebruikt u de gegevens zoals opgenomen in bijlage 9 van de Vbs.

Welke standaardwaarden en –relaties zijn terug te vinden in ICRP publicatie 119?

In de annexen van ICRP-publicatie 119 zijn de volgende standaardwaarden en -relaties opgenomen:

•     Annex A: Inhalatie- en ingestiedosiscoëfficiënten voor werknemers;

•     Annex B: Inhalatiedosiscoëfficiënten voor oplosbare of reactieve gassen en dampen, voor werknemers;

•     Annex C: Effectieve dosis per eenheid van geïntegreerde luchtconcentratie (Sv.d-1/Bq.m-3) ten gevolge van blootstelling van volwassenen (werknemers of leden van de bevolking) aan edelgassen;

•     Annex D: Verbindingen en f1-waarden, gebruikt voor de berekening van ingestiedosiscoëfficiënten voor werknemers;

•     Annex E: Verbindingen, longabsorptietypen en f1-waarden, gebruikt voor de berekening van inhalatiedosiscoëfficiënten voor werknemers;

•     Annex F: Ingestiedosiscoëfficiënten voor leden van de bevolking;

•     Annex G: Inhalatiedosiscoëfficiënten voor leden van de bevolking;

•     Annex H: Inhalatiedosiscoëfficiënten voor oplosbare of reactieve gassen en dampen, voor leden van de bevolking.