Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2019

Deze rapportage geeft een overzicht van de meldplichtige ongewone gebeurtenissen die in 2019 hebben plaatsgevonden in de Nederlandse nucleaire installaties met een kernenergiewetvergunning volgens artikel 15 onder b, conform wat bij de instelling van de ANVS op 1 augustus 2017 hierover in de Kernenergiewet is vastgelegd.