Ontwerpvergunning Urenco voor bergplaats radioactief afval

De ANVS is van plan Urenco een vergunning te geven voor een nieuwe bergplaats voor radioactief afval. Iedereen kan tot en met 12 april 2024 reageren op de ontwerpvergunning.

Beeld: ©ANP

Ook aanvraag voor wijzigen inrichtingsplattegrond

Urenco heeft ons in haar vergunningaanvraag ook gevraagd om de plattegrond van haar bedrijfsgebouwen aan te passen aan de nieuwe situatie. Bovendien wil Urenco nog 2 technische wijzigingen doorvoeren, onder andere over de buisspanning van de röntgentoestellen van Urenco. Hierover kunt u meer lezen in de kennisgeving in de Staatscourant of in de aanvraag van Urenco. De ontwerpvergunning vindt u op onze website.

Urenco verrijkt uranium als brandstof voor kerncentrales

Urenco is een bedrijf dat in Almelo verrijkt uranium produceert. Dit verrijkt uranium wordt gebruikt in kerncentrales om elektriciteit op te wekken.

Formeel einde aan gedoogsituatie

Wij hebben vorig jaar Urenco al via een gedoogbeslissing toestemming gegeven om de nieuwe bergplaats te bouwen en in gebruik te nemen. Dat hebben we gedaan omdat de plaats waar het radioactieve afval lag opgeslagen niet voldoende brandwerend was. Wij hebben de bouw van de nieuwe bergplaats gedoogd zodat Urenco zo snel mogelijk aan alle veiligheidseisen kon voldoen.

Urenco kon niet eerder een vergunning bij ons aanvragen voor de bergplaats omdat er nog een proces liep voor het vernieuwen en aanpassen van haar huidige vergunning. Deze zogeheten revisievergunning is inmiddels door ons afgegeven op 7 juli 2023. Als wij een definitieve vergunning voor de nieuwe bergplaats afgeven, dan worden ook de laatste aanpassingen op papier geregeld. Daarmee komt er formeel een einde aan de gedoogsituatie.

Afval nu niet naar COVRA

Urenco heeft eerder al aangegeven dat het radioactieve afval door de hoge verrijkingsgraad nu niet kan worden afgevoerd naar de landelijke opslag van radioactief afval van COVRA. Urenco moet het materiaal eerst bewerken.

Lees en reageer tot en met 12 april 2024

Het ontwerpbesluit van de vergunningswijziging voor Urenco kunt u tot en met 12 april 2024 bekijken. Als u na het lezen vragen of opmerkingen heeft over het ontwerpbesluit, dan kunt u via een zienswijze reageren.

Reageren kan op 3 manieren:

  1. Per e-mail: stuur uw mail naar postbus.kerninstallatie@anvs.nl en zet ‘Zienswijze ontwerpvergunning bergplaats Urenco’ in de onderwerpregel van uw e-mail.
  2. Schriftelijk: stuur een brief naar de ANVS, Zienswijze ontwerpvergunning bergplaats Urenco, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.
  3. Telefonisch: bel met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen via (088) 489 05 00. U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30 en 17.00 uur.

Wij reageren op deze zienswijzen wanneer we een definitief besluit nemen over de vergunningaanvraag van Urenco. We nemen uw zienswijzen en onze reactie daarop op in onze definitieve vergunning. Dit besluit publiceren we dan ook weer op onze website. We verwachten dat dit in mei 2024 zal zijn.