Nationaal actieplan verouderingsbeheer

Dit Engelstalige rapport is een update van het actieplan uit 2019. Vergunninghouders en de ANVS onderzochten toen wat er nodig is om installaties veilig te houden die al ouder zijn. Uit de collegiale toetsing kwamen een aantal acties voor de vergunninghouders en de ANVS. De vergunninghouders hebben hun acties afgerond.

Actiepunten ANVS

In deze update staan ook 3 acties waarmee de ANVS bezig is. Deze hebben geen relatie met de veiligheid. We rapporteren over deze acties in de 3-jaarlijkse nationale rapportages in het kader van de Conventie Nucleaire Veiligheid. Deze rapportages verschijnen in 2024 en 2027.

Collegiale toetsen

De ANVS voert elke 6 jaar collegiale toetsen uit. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met een toets over brandveiligheid. Met deze collegiale toetsen houden we ons aan de EU-richtlijn Nucleaire Veiligheid. Meer weten? Bekijk de pagina ENSREG collegiale toetsing.