Besluit Wob-verzoek over handhavingstraject COVRA na inspectie

Op 27 november 2020 kreeg de ANVS met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) het verzoek om twee informatienota’s van de ANVS aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over een inspectie naar tarieven bij de COVRA. Beide nota’s zijn eerder onderdeel geweest van een Wob-besluit, met uitzondering van een passage die buiten de scope viel. Met dit Wob-besluit wordt de betreffende passage in de nota over het handhavingstraject bij de COVRA na de inspectie van de ANVS, openbaar gemaakt.