Woo-besluit internetconsultatie maximale afvoertermijn

De ANVS heeft in 2022 een internetconsulatie gehouden over een wijziging van de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Belanghebbenden konden reageren op de voorgenomen wijziging. EPZ en NRG hebben een reactie ingediend. Stichting Laka heeft de correspondentie en de reacties opgevraagd via een Woo-verzoek. Deze vindt u hieronder.

De wijziging van de ANVS-verordening stelt een maximale afvoertermijn van 2 jaar vast voor radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen. Meer uitleg over de wijziging vindt u in het nieuwsbericht van 23 februari 2023.

Uitzondering na reacties

Op de consultatie waren twee reacties gekomen, namelijk van elektriciteitsproducent EPZ en van de Nucleair Research Group (NRG). De ANVS heeft deze reacties beoordeeld en vervolgens besloten om de nucleaire installaties uit te zonderen van de algemene maximale afvoertermijn. Bij nucleaire installaties zijn maatwerkvoorschriften voor de afvoer van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen per afvalsoort steeds in de vergunningen opgenomen.

De wijziging van de ANVS-verordening heeft daardoor vooral betekenis voor de bredere groep van organisaties en bedrijven die handelingen verrichten met ioniserende straling of radioactiviteit. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen of bedrijven die met grondstoffen werken. Daar was de maximale afvoertermijn niet altijd geregeld in de vergunning.

Na deze reacties hebben we de gewijzigde tekst van de ANVS-verordening gedeeld met de nucleaire installaties en met de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiƫne (NVS). Dat hebben we gedaan om te toetsen of de aangepaste tekst niet tot misverstanden zou leiden.

Zichtbaarheid reacties bij consultatie

Iedereen die een reactie geeft op een internetconsultatie, kan bij het indienen aangeven dat de reactie niet openbaar gemaakt mag worden. In die gevallen wordt een verslag op hoofdlijnen van de internetconsultatie en de reacties gemaakt. Dit verslag is dan in te zien via internetconsultatie.nl. Deze werkwijze geldt bij alle internetconsultaties. Bij de reacties op de consultatie over de maximale afvoertermijn hebben de indieners toen aangegeven dat ze niet wilden dat deze openbaar getoond werden.