Woo-besluit veiligheidsrapport PALLAS-reactor

Stichting Laka heeft een verzoek bij de ANVS ingediend op grond van de Wet open overheid (Woo) over de veiligheidsinformatie in de vergunningsprocedure voor de PALLAS-kernreactor. Wij zijn van plan om een groot deel van deze informatie openbaar te maken. We publiceren nu nog geen informatie, omdat er nog een bezwaarprocedure loopt en de rechter, op verzoek van de bezwaarmakers, heeft bepaald dat de publicatie achterwege blijft tot 6 weken na de beslissing op bezwaar.