Besluit goedkeuring plan van aanpak Radioactive Waste Management Programme NRG 2022

Op 19 september 2022 heeft de ANVS NRG’s plan van aanpak goedgekeurd voor de verwerking en afvoer van nucleair afval. NRG had dit zogenoemde Radioactive Waste Management Programme (RWMP) op 30 juni 2022 aan ons voorgelegd.

Wilt u meer weten? Lees de kennisgeving in de Staatscourant.