Woo-besluit plan van aanpak Radioactive Waste Management Programma van NRG

De ANVS heeft van Laka een verzoek voor informatie ontvangen over het Plan van Aanpak Radioactive Waste Management Programma (RWMP) van de Nuclear Research en Consultancy Group (NRG). Het plan van aanpak heeft de ANVS aan Laka gestuurd en gepubliceerd.

Op deze pagina vindt u 2 documenten: de brief met het besluit en het plan van aanpak. Daaronder staat verdere uitleg over deze documenten.

NRG is verplicht om een plan van aanpak te hebben voor radioactief afval. Dit is vastgelegd in de vergunning die NRG heeft op grond van de Kernenergiewet en is verleend door de ANVS. In het plan moet NRG beschrijven hoe het veilig omgaat met de radioactieve afvalstromen die voortkomen uit de werkzaamheden bij NRG. In dit plan staat onder andere omschreven hoeveel afval er is afgevoerd naar COVRA en de precieze aanpak van de afvoerwijze per afvalstroom.

NRG moest voor 1 juli 2022 een nieuw plan indienen bij de ANVS. De ANVS bestudeerde het plan en publiceerde het besluit tot goedkeuring op 19 september 2022.