Verleende vergunning NRG voor Fieldlab en Intermediate Storage Facility

De ANVS heeft aan NRG een vergunning verstrekt voor het bouwen van een laboratorium (Fieldlab) en een nieuwe opslag voor radioactief afval (de Intermediate Storage Facility). Ook trekt de ANVS de vergunning voor de Lage Flux Reactor in, omdat deze reactor geheel is ontmanteld.