Raad van Advies

De ANVS wil de mogelijkheid hebben om advies in te winnen van externe deskundigen. Daarom heeft de ANVS in 2018 een Raad van Advies benoemd. De raad heeft als taak om de ANVS gevraagd en ongevraagd van adviezen te voorzien over aangelegenheden die verband houden met de taken van de ANVS.

De raad bestaat uit onafhankelijke deskundigen uit binnen- en buitenland. Zij beschikken over expertise op het gebied van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging, toezicht en handhaving, en openbaar bestuur. De leden van de Raad van Advies zijn benoemd voor een periode van vijf jaar, tot 30 juni 2022. Dit met uitzondering van Jan Bonjer, want hij werd op 16 november 2020 benoemd.

Met ingang van 16 november 2020 bestaat de Raad van Advies uit de volgende leden:

  • prof. mr. dr. F. de Vries (voorzitter) is benoemd vanwege haar expertise op het gebied van toezicht.
  • Jan Bonjer is benoemd vanwege zijn expertise op het gebied van communicatie en externe betrekkingen.
  • dr. H. Vandenhove is benoemd vanwege haar expertise op het gebied van stralingsbescherming.
  • dr. J.F. Lafortune is benoemd vanwege zijn expertise op het gebied van nucleaire veiligheid.
  • prof. dr. ir. P. van Gelder is benoemd vanwege zijn expertise op de gebieden veiligheid, beveiliging en governance.
  • A. Zielstra, MES, is benoemd vanwege haar expertise op het gebied van beveiliging.