Raad van Advies

De ANVS wil de mogelijkheid hebben om advies in te winnen van externe deskundigen. Daarom heeft de ANVS in 2018 een Raad van Advies benoemd. De raad heeft als taak om de ANVS gevraagd en ongevraagd van adviezen te voorzien over aangelegenheden die verband houden met de taken van de ANVS.

De raad bestaat uit onafhankelijke deskundigen uit binnen- en buitenland. Zij beschikken over expertise op het gebied van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging, toezicht en handhaving, en openbaar bestuur. De leden van de Raad van Advies zijn benoemd voor een periode van 5 jaar.

Met ingang van 1 januari 2023 bestaat de Raad van Advies uit de volgende leden:

  • Prof. mr. dr. Femke de Vries (voorzitter): benoemd vanwege haar expertise op het gebied van toezicht.
  • Jan Bonjer: benoemd vanwege zijn expertise op het gebied van communicatie en externe betrekkingen.
  • Dr. Jeff Lafortune: benoemd vanwege zijn expertise op het gebied van nucleaire veiligheid.
  • Prof. dr. Bibi van den Berg: benoemd vanwege haar expertise op het gebied van cybersecurity governance.
  • Prof. dr. ir. Genserik Reniers: benoemd vanwege zijn expertise op het gebied van veiligheid en gevaarlijke stoffen.
  • Prof. dr. ir. Filip Vanhavere: benoemd vanwege zijn expertise op het gebied van stralingsbescherming.