Naamswijziging

Als de naam van de vergunninghouder verandert, moet de vergunning worden aangepast. Als alleen de naam verandert maar de rechtspersoon feitelijke dezelfde blijft, dan is dit een naamswijziging. U kunt dit controleren aan de hand van de inschrijving in het Handelsregister. Als de inschrijving in het Handelsregister verandert, is sprake van overdracht.

Aanvragen naamswijziging

  • Ga naar het ANVS-loket. (Lees meer over het ANVS-loket en eHerkenning bij vraag en antwoord.)
  • Log in met eHerkenning.
  • Vul het digitale formulier voor naamswijziging van een vergunning volledig in en verzend het.
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail van de ANVS.