Verzoek voor toestemming overdracht van de vergunning

Kernenergiewetvergunningen zijn persoonlijk. Dat wil zeggen dat de vergunninghouder met zijn naam in de vergunning staat. Als de naam van de vergunninghouder verandert, moet de vergunning worden gewijzigd.

De situatie dat alleen de naam verandert maar de rechtspersoon feitelijk dezelfde blijft, noemen we een naamswijziging. Dit is te controleren aan de hand van de inschrijving in het Handelsregister.

Verzoek voor toestemming overdracht

Voordat de vergunning kan worden gewijzigd, moet u een verzoek indienen voor toestemming om de vergunning over te dragen aan een andere rechtspersoon. Een aanleiding voor zo'n verzoek kan een overlijden van de vergunninghouder zijn. Of een faillissement of verkoop. Als de vergunninghouder overlijdt, moet binnen 4 weken een verzoek uitgaan om de vergunning te mogen overdragen. Daarna vervalt de vergunning van rechtswege.

Procedure verzoek toestemming overdracht

De vergunninghouder zelf of iemand die namens de vergunninghouder is gemachtigd, dient een verzoek in. Hierna ontvangt de vergunninghouder een beschikking waarmee toestemming wordt gegeven de vergunning over te dragen. Als de overdracht daadwerkelijk is gebeurd, geeft de nieuwe vergunninghouder dit door. Aansluitend worden de gegevens van de vergunninghouder gewijzigd in de vergunning.

Indienen verzoek toestemming tot overdracht vergunning

  • Ga naar het ANVS-loket. (Lees meer over het ANVS-loket en eHerkenning bij vraag en antwoord).
  • Log in met eHerkenning.
  • Vul het digitale formulier voor toestemming tot overdracht van de vergunning volledig in en verzend het.
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail van de ANVS.