Aankondiging/aankomst transport ingevolge een vervoersvergunning (48 uur)

Op grond van een vervoersvergunning dient men in sommige gevallen het transport 48 uur van te voren te melden (aankondigen) en naderhand de aankomst te bevestigen bij de ANVS.

Voor de meldingen met betrekking tot uw vervoersvergunning vult u een contactformulier in en stuurt de bijlage(n) hierin mee.  
De ANVS verzorgt de doormelding aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. De andere partijen uit uw vergunning moet u nog wel zelf op de hoogte stellen.

Hoe doe ik een transportaankondiging?

  • Ga naar de meldingenpagina;
  • Kies als Rubriek 'Vervoer: Aankondiging (48 uur)';
  • Vul uw e-mailadres in en vermeld in de Toelichting dat het om een transportaankondiging gaat op grond van een vervoersvergunning;
  • Vermeld in een apart document (zoals u gewend bent) de gegevens die gemeld moeten op grond van uw vervoersvergunning en voeg dit document als bijlage toe. 

U ontvangt binnen 1 á 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de ANVS met een registratienummer. Dit nummer heeft u nodig voor verdere communicatie met de ANVS. Na ontvangst wordt uw melding beoordeeld, zo nodig neemt de ANVS nog contact met u op.

Hoe dien ik u een aankomstbevestiging/wijziging/annulering in?

  • Ga naar de meldingenpagina;
  • Kies als Meldsoort ‘Vervoer: Aankomst/ wijziging/annulering';
  • Een contactformulier opent;
  • Vermeld uw e-mailadres en onder “Toelichting” het registratienummer uit uw eerdere ontvangstbevestiging;
  • (Ver)meld bij de “Toelichting” de aankomstbevestiging/wijziging/annulering en klik op verzend.

LET OP: Graag 1 melding tegelijk insturen en niet gebundeld.

U ontvangt binnen 1 à 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de ANVS. Na ontvangst wordt uw wijziging beoordeeld, zo nodig neemt de ANVS nog contact met u op.