Samenwerkingsprotocol FANC – ANVS

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) zijn in respectievelijk België en Nederland belast met de uitvoering van taken op het gebied van veiligheid en beveiliging, die zijn gerelateerd aan nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Vanwege de grensoverschrijdende aspecten van het veiligheidsbeleid hechten de beide organisaties groot belang aan een nog betere samenwerking. De afspraken die zij hierover hebben gemaakt, zijn vastgelegd in dit samenwerkingsprotocol.