Woo-besluit over verbrossing en vermoeiing van Kerncentrale Borssele

Vergunninghouder EPZ is verantwoordelijk voor de technische staat van Kerncentrale Borssele. Zij kijkt hierbij onder andere hoe soepel het reactorvat is, en hoe goed kan het daardoor tegen ongelukken kan (reactorverbrossing). En ook hoe goed het koelsysteem tegen veranderingen in druk en temperatuur kan (vermoeiing). De ANVS houdt hier toezicht op.

U vindt hieronder correspondentie en reacties die Stichting Laka bij ons via een Woo-verzoek (Wet Open Overheid) heeft opgevraagd over bovenstaande onderwerpen. Wij kunnen bepaalde informatie niet openbaar maken, zoals bepaalde vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens. Dat geldt ook voor gegevens die de veiligheid van de staat kunnen schaden. Ook zijn namen en handtekeningen onleesbaar gemaakt, vanwege privacy persoonsgegevens.

Wel hebben we op 20 november 2023 een aantal documenten opnieuw gepubliceerd, nu met meer openbare informatie. Dat gebeurde na een bezwaar van Stichting Laka. U leest hierover meer in de beslissing van 7 november 2023.

Meer weten? Bekijk dan ons nieuwsbericht Informatie over technische staat Kerncentrale Borssele van 13 juli 2023.

Download in Nederlands: 'Woo-besluit ANVS verbrossing en vermoeiing kerncentrale Borssele 23 juni 2023'

PDF document | 3 pagina's | 200 kB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Beslissing op bezwaar Laka over Woo-besluit vermoeiing en verbrossing Kerncentrale Borssele 7 november 2023'

PDF document | 7 pagina's | 317 kB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Inventarisatielijst Woo-verzoek EPZ verbrossing KCB'

PDF document | 1 pagina | 134 kB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Brief EPZ jaarrapport vermoeiingsmonitoring KCB 11 november 2021'

PDF document | 2 pagina's | 3,1 MB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Inspectiebrief ANVS aan EPZ over Fatigue Monitoring 31 maart 2022'

PDF document | 2 pagina's | 3,2 MB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Inspectierapport ANVS vermoeiingsmonitoring KCB 6 december 2021'

PDF document | 8 pagina's | 3,4 MB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Brief EPZ jaarrapport vermoeiingsmonitoring KCB 29 juli 2020'

PDF document | 58 pagina's | 3,2 MB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Brief EPZ jaarrapport vermoeiingsmonitoring KCB 31 oktober 2019'

PDF document | 56 pagina's | 3,1 MB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download 'Ontvangstbevestiging ANVS jaarrapport vermoeiingsmonitoring KCB 16 december 2019'

PDF document | 4 pagina's | 4,4 MB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Brief jaarrapport vermoeiingsmonitoring KCB 2 juni 2017'

PDF document | 54 pagina's | 3,2 MB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Brief jaarrapport vermoeiingsmonitoring KCB 23 maart 2018'

PDF document | 54 pagina's | 2,9 MB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Ontvangstbevestiging ANVS jaarrapport vermoeiingsmonitoring KCB 28 oktober 2018'

PDF document | 2 pagina's | 1,5 MB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'E-mail ANVS jaarrapport vermoeiingsmonitoring KCB 9 augustus 2019'

PDF document | 1 pagina | 107 kB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Mailwisseling ANVS EPZ jaarrapport vermoeiingsmonitoring KCB 16 november 2021'

PDF document | 7 pagina's | 307 kB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Mailwisseling ANVS EPZ inspectierapport vermoeiingsmonitoring KCB 18 januari 2022'

PDF document | 2 pagina's | 228 kB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'E-mail ANVS jaarrapport vermoeiingsmonitoring KCB 15 oktober 2021'

PDF document | 1 pagina | 141 kB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Jaarrapport vermoeiingsmonitoring KCB 3 november 2021'

PDF document | 61 pagina's | 1,2 MB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Mailwisseling ANVS EPZ jaarrapport vermoeiingsmonitoring KCB 2019'

PDF document | 2 pagina's | 4 MB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Mailwisseling ANVS EPZ jaarrapport vermoeiingsmonitoring KCB 2019 8 november 2021'

PDF document | 2 pagina's | 7,3 MB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Memo NRG vermoeiingsbeoordeling KCB 24 maart 2021'

PDF document | 12 pagina's | 295 kB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Notitie afwijkende transient YPsproei 3 november 2021'

PDF document | 16 pagina's | 594 kB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Notitie NRG afwijkende transient TAYA 16 maart 2021'

PDF document | 15 pagina's | 210 kB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Notitie NRG evaluatie vermoeiingsbelastingen voedingswaterstompen stoomgeneratoren 24 oktober 2019'

PDF document | 13 pagina's | 152 kB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Notitie NRG evaluatie vermoeiingsbelastingen voedingswaterstompen stoomgeneratoren 15 juli 2020'

PDF document | 12 pagina's | 132 kB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Notitie NRG evaluatie vermoeiingsbelastingen voedingswaterstompen stoomgeneratoren KCB 29 juli 2021'

PDF document | 13 pagina's | 638 kB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Brief EPZ eindrapportage beproeven en analyseren SOP4 proefstaven reactorvat KCB 24 juli 2019'

PDF document | 18 pagina's | 6,7 MB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'ANVS ontvangstbevestiging en beoordelingstermijn eindrapportage beproeven en analyseren SOP4 KCB 22 augustus 2019'

PDF document | 2 pagina's | 5,2 MB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Brief ANVS afronding en beoordeling eindrapportage beproeven en analyseren SOP4 KCB 11 januari 2021'

PDF document | 2 pagina's | 2,6 MB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Mailwisseling EPZ ANVS conceptbeoordeling SOP4 proefstukken KCB januari 2020'

PDF document | 4 pagina's | 3,1 MB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Mailwisseling EPZ ANVS conceptbeoordeling SOP4 proefstukken KCB december 2019'

PDF document | 2 pagina's | 751 kB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'GRS rapport KCB december 2019'

PDF document | 21 pagina's | 77 kB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Mail ontvangstbevestiging ANVS rapportage SOP4 proefstukken 22 augustus 2019'

PDF document | 1 pagina | 628 kB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Engels: 'Brief Framatome Consideration of HAZ for RPV safety assessment of NPP Borssele 30 maart 2020'

PDF document | 2 pagina's | 90 kB

Woo-besluit | 20-11-2023

Download in Nederlands: 'Mailwisseling ANVS EPZ brief Framatome maart 2020'

PDF document | 6 pagina's | 3,9 MB

Woo-besluit | 20-11-2023