Samenwerking ANVS met buitenlandse toezichthouders

We moeten volgens de Kernenergiewet ook samenwerken met vergelijkbare buitenlandse toezichthouders, met name uit onze buurlanden. Zo werken we met heel veel landen samen. U vindt hieronder een aantal voorbeelden van die samenwerking.

Australië

We werken samen met onze collega’s uit Australië van ARPANSA. Dat doen we omdat we een vergunningaanvraag hebben ontvangen voor de nieuwe PALLAS-reactor in Petten. In Australië staat al een soortgelijke onderzoeksreactor.

Op 20 mei 2024 hebben we een samenwerkingsovereenkomst met ze getekend. Daarin staan afspraken over het uitwisselen van informatie over nucleaire zaken die nodig zijn voor de taakuitvoering van de ANVS en ARPANSA.

België en Duitsland

We werken in België samen met het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en in Duitsland onder andere met het BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz). De bilaterale werkgroepen met België en Duitsland hebben tot een aantal afspraken geleid, vastgelegd in overeenkomsten. Dit gaat onder andere over:

  • Afspraken in het kader van crisisbeheersing over melden (alarmeren), informatie-uitwisseling en afstemming van aanpak en interventie in het geval van een nucleair ongeval vlakbij de grens
  • Observeren bij oefeningen
  • Reguliere besprekingen om afstemming en informatie-uitwisseling mogelijk te maken
  • Reguliere besprekingen over ontwikkelingen in de regelgeving en bij de nucleaire installaties

Brazilië, Duitsland, Spanje en Zwitserland

We komen sinds 2013 jaarlijks bijeen met de collega’s van Brazilië, Duitsland, Nederland, Spanje en Zwitserland. We wisselen dan informatie uit over reactoren van hetzelfde type (KWU – Kraftwerk Union) als de kerncentrale Borssele.

Canada

We werken samen met onze Canadese collega’s van de Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) bij onderwerpen als:

  • het voorbereiden op nieuwe nucleaire installaties
  • technische beoordelingen en
  • vergunningverlening op nieuwe technologieën

Dit helpt de ANVS in de voorbereiding op de uitdagingen van de toekomst, met mogelijk 2 nieuwe kerncentrales in Nederland.

Lees ook ons nieuwsbericht ANVS ondertekent overeenkomst met Canada uit december 2022.

Frankrijk

Met onze Franse collega’s van ASN hebben we in september 2023 afspraken gemaakt over samenwerking. In Nederand komen mogelijk 2 nieuwe kerncentrales. Frankrijk heeft veel ervaring met het bouwen van nieuwe kerncentrales. Nederland kan daarvan leren. Lees hier meer over de inhoud van de samenwerking tussen ANVS en ASN (in het Engels).

Verenigde Staten

Met de Amerikaanse collega’s van US NRC hebben we in september 2022 hernieuwde afspraken gemaakt over samenwerking. Die afspraken komen onder andere tot uiting bij een eventuele vergunningaanvraag van SHINE, een Amerikaanse organisatie die in Veendam een fabriek voor medische isotopen wil bouwen.

Lees ook ons nieuwsbericht Verlenging samenwerking ANVS en US NRC uit september 2022.

Zuid-Afrika

In september 2023 hebben we een samenwerkingsovereenkomst met Zuid-Afrika (in het Engels) afgesloten. We wisselen bijvoorbeeld kennis uit over verouderingsbeheer van kernreactoren.