Publicatie ongewone gebeurtenissen na onderzoek

In het overzicht ongewone gebeurtenissen geeft de ANVS een overzicht van de meldingen die vergunninghouders doen bij de ANVS. Dit zijn meldingen van zogenoemde ongewone gebeurtenissen: iets wat afwijkt van de normale bedrijfsprocessen, zoals het afschakelen van een installatie vanwege een stroomonderbreking.

Snel informatie verstrekken

De ANVS ontvangt ook meldingen van nucleaire bedrijven over ongewone gebeurtenissen waar u niets van merkt. Bijvoorbeeld een lekkage waarbij radioactief verontreinigd koelwater in de bodem terecht komt. Het spreekt voor zich dat als ze gevolgen hebben voor de omgeving of voor de veiligheid van de nucleaire installatie, de ANVS daar snel informatie over verstrekt.

Publicatie na onderzoek

Bij het merendeel van de niet merkbare ongewone gebeurtenissen is er geen sprake van gevolgen voor de nucleaire veiligheid of omgeving. Over dergelijke gebeurtenissen bericht de ANVS ook op www.ongewonegebeurtenissen.nl, nadat het onderzoek door het bedrijf is afgerond en de maatregelen om het probleem te verhelpen en in de toekomst te voorkomen, zijn uitgevoerd.

In het overzicht zijn nu de volgende berichten gepubliceerd:

De nucleaire veiligheid en stralingsbescherming was in geen van deze situaties in het geding.