Vergunning ANVS oprichting PALLAS-reactor Kernenergiewet

U vindt hier de ANVS-vergunning in verband met de oprichting van de PALLAS-reactor die verleend zijn aan de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor. Deze vergunning is door ANVS verleend op grond van de Kernenergiewet.

Daarnaast vindt u op deze pagina ook de vergunning van Rijkswaterstaat voor PALLAS, die een vergunning heeft verleend op basis van de Waterwet.

Inzage in deze vergunningen is mogelijk tot en met 30 maart 2023. Beroep bij de Raad van State kan ook nog tot en met 30 maart.

Op deze pagina vindt u ook de aanvullingen van PALLAS op het milieueffectrapport (MER) en een link naar de kennisgeving in de Staatscourant.