Bijlage A.3 – project-MER en bijlagen

Bijlage met het milieueffectrapport inclusief de bijbehorende achtergrondrapporten per deelonderwerp.  Bijlage A.3 – project-MER en bijlagen – bij de aanvraag van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor voor een Kernenergiewet-vergunning voor de oprichting van de PALLAS-reactor op de Energy & Health Campus te Petten.

Download 'Project MER interactief'

PDF document | 66 pagina's | 1,5 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Project MER print'

PDF document | 66 pagina's | 7,6 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport archeologie'

PDF document | 28 pagina's | 2,9 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport bodem'

PDF document | 20 pagina's | 860 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport geluid'

PDF document | 126 pagina's | 6,3 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport grondwater'

PDF document | 82 pagina's | 6,3 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit'

PDF document | 32 pagina's | 3,9 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport licht'

PDF document | 28 pagina's | 3,1 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport luchtkwaliteit'

PDF document | 36 pagina's | 3 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport natuur'

PDF document | 563 pagina's | 24,2 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport nucleaire veiligheid'

PDF document | 27 pagina's | 582 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport oppervlaktewater'

PDF document | 83 pagina's | 5,4 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport recreatie en toerisme'

PDF document | 26 pagina's | 950 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport stralingsbescherming'

PDF document | 26 pagina's | 484 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport verkeer'

PDF document | 29 pagina's | 1,9 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport waterveiligheid'

PDF document | 35 pagina's | 2,2 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport trillingen'

PDF document | 19 pagina's | 805 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport energie en CO2'

PDF document | 22 pagina's | 336 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport koelwaterstudie'

PDF document | 44 pagina's | 4,5 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport visinzuiging'

PDF document | 25 pagina's | 1 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Plan van aanpak trillingsmetingen'

PDF document | 8 pagina's | 1,2 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Ontwerpkader'

PDF document | 54 pagina's | 1,7 MB

Vergunning | 06-07-2022