Bijlage A.3 – project-MER en bijlagen

Bijlage met het milieueffectrapport inclusief de bijbehorende achtergrondrapporten per deelonderwerp.  Bijlage A.3 – project-MER en bijlagen – bij de aanvraag van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor voor een Kernenergiewet-vergunning voor de oprichting van de PALLAS-reactor op de Energy & Health Campus te Petten.

Download 'Project MER interactief'1/22

PDF document | 66 pagina's | 1,5 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Project MER print'2/22

PDF document | 66 pagina's | 7,6 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport archeologie'3/22

PDF document | 28 pagina's | 2,9 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport bodem'4/22

PDF document | 20 pagina's | 860 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport geluid'5/22

PDF document | 126 pagina's | 6,3 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport grondwater'6/22

PDF document | 82 pagina's | 6,3 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit'7/22

PDF document | 32 pagina's | 3,9 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport licht'8/22

PDF document | 28 pagina's | 3,1 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport luchtkwaliteit'9/22

PDF document | 36 pagina's | 3 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport natuur'10/22

PDF document | 563 pagina's | 24,2 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport nucleaire veiligheid'11/22

PDF document | 27 pagina's | 582 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport oppervlaktewater'12/22

PDF document | 83 pagina's | 5,4 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport recreatie en toerisme'13/22

PDF document | 26 pagina's | 950 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport stralingsbescherming'14/22

PDF document | 26 pagina's | 484 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport verkeer'15/22

PDF document | 29 pagina's | 1,9 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport waterveiligheid'16/22

PDF document | 35 pagina's | 2,2 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport trillingen'17/22

PDF document | 19 pagina's | 805 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport energie en CO2'18/22

PDF document | 22 pagina's | 336 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport koelwaterstudie'19/22

PDF document | 44 pagina's | 4,5 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Achtergrondrapport visinzuiging'20/22

PDF document | 25 pagina's | 1 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Plan van aanpak trillingsmetingen'21/22

PDF document | 8 pagina's | 1,2 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Ontwerpkader'22/22

PDF document | 54 pagina's | 1,7 MB

Vergunning | 06-07-2022