Welkom op de website infonucleairrisico.nl. Op dit webportaal vindt u onder meer informatie over de veiligheid en de risico’s van kernreactoren. Ook is hier informatie te vinden over wat de overheid doet en wat u zelf kunt doen in geval van een nucleaire crisis of een stralingsongeval.

De kans op een ongeval bij een kernreactor is overigens erg klein. Nucleaire installaties moeten voldoen aan zeer strenge eisen. De ANVS ziet er op toe dat zij zich hieraan houden en handhaaft indien nodig. Maar ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, deskundige medewerkers, strikte voorschriften en strenge controles, is een ongeval in een kernreactor nooit helemaal uitgesloten. Als er zich een onverwachte situatie voordoet in een Nederlandse of buitenlandse kernreactor, zorgen adequate procedures voor een snelle en effectieve reactie van alle betrokkenen. De diverse crisis- en rampenbestrijdingsplannen waarin deze procedures staan beschreven, vindt u ook hier.

Tweets @AutoriteitANVS

ANVS @AutoriteitANVS

Jaarverslag #ANVS 2018: De belangrijkste mijlpaal in 2018 was het vervolgonderzoek van de IRRS-missie waarin het @iaeaorg concludeerde dat Nederland aan de internationale eisen voldoet. bit.ly/2EevTja , bit.ly/2JrNVCM pic.twitter.com/sVDJwFbxpz

2 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

Het @FANC_AFCN en het @SCKCEN hebben de #ANVS geïnformeerd over een beperkte uitstoot van Selenium bij het SCK in Mol (België): bit.ly/2LPoFZh

3 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

Gezamenlijk nucleaire oefening België en Nederland in Roosendaal #nucleaireveiligheid #grensregio @FANC_AFCN @VRZ @CrisiscenterBE pic.twitter.com/ApE0a6V2aL

10 dagen geleden
Volg @AutoriteitANVS