De kans op een ongeval bij een kernreactor is erg klein. Nucleaire installaties moeten voldoen aan zeer strenge eisen. De ANVS ziet er op toe dat zij zich hieraan houden en handhaaft indien nodig. Maar ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, deskundige medewerkers, strikte voorschriften en strenge controles, is een ongeval in een kernreactor nooit helemaal uitgesloten. Als er zich een onverwachte situatie voordoet in een Nederlandse of buitenlandse kernreactor, zorgen adequate procedures voor een snelle en effectieve reactie van alle betrokkenen. De diverse crisis- en rampenbestrijdingsplannen waarin deze procedures staan beschreven, vindt u in dit webportaal. Ook vindt u hier onder meer informatie over de veiligheid en de risico’s van kernreactoren en wat de overheid doet en wat u zelf kunt doen in geval van een nucleaire crisis of een stralingsongeval.

Tweets @AutoriteitANVS

ANVS @AutoriteitANVS

Onderzoeksreactor Delft een jaar uit bedrijf voor modernisering. #ANVS houdt toezicht op de werkzaamheden. bit.ly/2IBqI0M

1 dag geleden
ANVS @AutoriteitANVS

Van 11 april tot en met 22 mei 2019 ligt de ontwerpvergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit voor NRG voor inspraak ter inzage #ANVS bit.ly/2G5FZTH

13 dagen geleden
Geretweet door @AutoriteitANVS
AFCN - FANC @FANC_AFCN
19 dagen geleden
Volg @AutoriteitANVS