Welkom op de website infonucleairrisico.nl. Op dit webportaal vindt u onder meer informatie over de veiligheid en de risico’s van kernreactoren. Ook is hier informatie te vinden over wat de overheid doet en wat u zelf kunt doen in geval van een nucleaire crisis of een stralingsongeval.

De kans op een ongeval bij een kernreactor is overigens erg klein. Nucleaire installaties moeten voldoen aan zeer strenge eisen. De ANVS ziet er op toe dat zij zich hieraan houden en handhaaft indien nodig. Maar ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, deskundige medewerkers, strikte voorschriften en strenge controles, is een ongeval in een kernreactor nooit helemaal uitgesloten. Als er zich een onverwachte situatie voordoet in een Nederlandse of buitenlandse kernreactor, zorgen adequate procedures voor een snelle en effectieve reactie van alle betrokkenen. De diverse crisis- en rampenbestrijdingsplannen waarin deze procedures staan beschreven, vindt u ook hier.

Tweets @AutoriteitANVS

ANVS @AutoriteitANVS

Communicatiemedewerkers van #anvs en @VRZ op bezoek bij EPZ in Borssele voor informatie-uitwisseling en evaluatie crisisoefeningen #samenbeschermen pic.twitter.com/tSbhVnKuAN

3 dagen geleden
Geretweet door @AutoriteitANVS
International Atomic Energy Agency @iaeaorg

For all the #nuclear communicators out there: an updated version of the IAEA’s Nuclear Communicator's Toolbox is now available. 🗨bit.ly/2N25s5tApic.twitter.com/f4BAFhVcexx

3 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

@pietjepier Dit specifieke onderwerp valt buiten de scope van het CNS-rapport. Op website #ANVS bit.ly/2q56ySH en in rapport @rivm bit.ly/2TuhUfM staat uitgebreide informatie over de onderbouwing van de saneringsnorm in de herziene interventiebeschikking voor de OLP.

4 dagen geleden
Volg @AutoriteitANVS