De kans op een ongeval bij een kernreactor is erg klein. Nucleaire installaties moeten voldoen aan zeer strenge eisen. De ANVS ziet er op toe dat zij zich hieraan houden en handhaaft indien nodig. Maar ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, deskundige medewerkers, strikte voorschriften en strenge controles, is een ongeval in een kernreactor nooit helemaal uitgesloten. Als er zich een onverwachte situatie voordoet in een Nederlandse of buitenlandse kernreactor, zorgen adequate procedures voor een snelle en effectieve reactie van alle betrokkenen. De diverse crisis- en rampenbestrijdingsplannen waarin deze procedures staan beschreven, vindt u in dit webportaal. Ook vindt u hier onder meer informatie over de veiligheid en de risico’s van kernreactoren en wat de overheid doet en wat u zelf kunt doen in geval van een nucleaire crisis of een stralingsongeval.

Tweets @AutoriteitANVS

ANVS @AutoriteitANVS

Tot 24-01-2019 ligt de definitieve vergunning voor de Kernenergiecentrale Borssele ter inzage. Belanghebbenden die een zienswijze op de ontwerpvergunning hebben ingediend, kunnen beroep indienen bij de Raad van State. #ANVS bit.ly/2RSARHf

3 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

Vandaag bracht een afvaardiging van de subcommissie voor Nucleaire Veiligheid van het Belgische Parlement een werkbezoek aan de ANVS, waarin zij geïnformeerd werden over de nucleaire veiligheid in Nederland. bit.ly/2zM0SRM pic.twitter.com/WBEIVKM4Fy

8 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

De ANVS is geïnformeerd over een kortstondig brand nabij de kerncentrale Emsland in Duitsland. De brand is geblust en er zijn geen schadelijke stoffen gemeten. Er is geen noodzaak tot het nemen van maatregelen. autoriteitnvs.nl/actueel/recent…

8 dagen geleden
Volg @AutoriteitANVS