Welkom op de website infonucleairrisico.nl. Op dit webportaal vindt u onder meer informatie over de veiligheid en de risico’s van kernreactoren. Ook is hier informatie te vinden over wat de overheid doet en wat u zelf kunt doen in geval van een nucleaire crisis of een stralingsongeval.

De kans op een ongeval bij een kernreactor is overigens erg klein. Nucleaire installaties moeten voldoen aan zeer strenge eisen. De ANVS ziet er op toe dat zij zich hieraan houden en handhaaft indien nodig. Maar ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, deskundige medewerkers, strikte voorschriften en strenge controles, is een ongeval in een kernreactor nooit helemaal uitgesloten. Als er zich een onverwachte situatie voordoet in een Nederlandse of buitenlandse kernreactor, zorgen adequate procedures voor een snelle en effectieve reactie van alle betrokkenen. De diverse crisis- en rampenbestrijdingsplannen waarin deze procedures staan beschreven, vindt u ook hier.

Tweets @AutoriteitANVS

ANVS @AutoriteitANVS

Het @FANC_AFCN heeft de #ANVS geïnformeerd over een INES-1 melding van 15 juni 2019 bij Tihange 2: fanc.fgov.be/nl

27 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

#ANVS heeft een onafhankelijke commissie ingesteld die gaat verkennen of er draagvlak is om de kennisbasis voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming structureel te versterken en te borgen, bit.ly/2N1XCdN #kennismanagementprogramma pic.twitter.com/rXmQpUc6NJ

27 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

t/m 11 juli 2019 is inspraak mogelijk op de vergunningaanvraag en het MER voor de nieuwe installatie voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof (SF2) op de site van Electrabel te Tihange autoriteitnvs.nl/actueel/nieuws…

27 dagen geleden
Volg @AutoriteitANVS