Welkom op de website infonucleairrisico.nl. Op dit webportaal vindt u onder meer informatie over de veiligheid en de risico’s van kernreactoren. Ook is hier informatie te vinden over wat de overheid doet en wat u zelf kunt doen in geval van een nucleaire crisis of een stralingsongeval.

De kans op een ongeval bij een kernreactor is overigens erg klein. Nucleaire installaties moeten voldoen aan zeer strenge eisen. De ANVS ziet er op toe dat zij zich hieraan houden en handhaaft indien nodig. Maar ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, deskundige medewerkers, strikte voorschriften en strenge controles, is een ongeval in een kernreactor nooit helemaal uitgesloten. Als er zich een onverwachte situatie voordoet in een Nederlandse of buitenlandse kernreactor, zorgen adequate procedures voor een snelle en effectieve reactie van alle betrokkenen. De diverse crisis- en rampenbestrijdingsplannen waarin deze procedures staan beschreven, vindt u ook hier.

Tweets @AutoriteitANVS

ANVS @AutoriteitANVS

ANVS benoemt Femke de Vries tot interim-voorzitter Raad van Advies. autoriteitnvs.nl/actueel/nieuws…

13 uur geleden
Geretweet door @AutoriteitANVS
CNSC @CNSC_CCSN

Sharing our experiences and learning from international nuclear authorities is crucial. This week, we welcome the Dutch Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection and Belgium’s @FANC_AFCN representatives for their three-day visit. #ANVS pic.twitter.com/fcywOT8tGs

15 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

.@FANC_AFCN informeerde #ANVS op 6 oktober over de stillegging van Tihange 2 fanc.fgov.be/nl

17 dagen geleden
Volg @AutoriteitANVS