Welkom op de website infonucleairrisico.nl. Op dit webportaal vindt u onder meer informatie over de veiligheid en de risico’s van kernreactoren. Ook is hier informatie te vinden over wat de overheid doet en wat u zelf kunt doen in geval van een nucleaire crisis of een stralingsongeval.

De kans op een ongeval bij een kernreactor is overigens erg klein. Nucleaire installaties moeten voldoen aan zeer strenge eisen. De ANVS ziet er op toe dat zij zich hieraan houden en handhaaft indien nodig. Maar ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, deskundige medewerkers, strikte voorschriften en strenge controles, is een ongeval in een kernreactor nooit helemaal uitgesloten. Als er zich een onverwachte situatie voordoet in een Nederlandse of buitenlandse kernreactor, zorgen adequate procedures voor een snelle en effectieve reactie van alle betrokkenen. De diverse crisis- en rampenbestrijdingsplannen waarin deze procedures staan beschreven, vindt u ook hier.

Tweets @AutoriteitANVS

ANVS @AutoriteitANVS

Wat zijn jouw opvattingen over risico & risicocommunicatie? Vul de anonieme enquête in van @OECD_NEA. De resultaten worden gebruikt tijdens de internationale werkgroep van NEA over communicatie over o.m. stralingsrisico's waar ANVS ook aan deelneemt. surveymonkey.com/r/7QPFMJ9

12 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

Heb je een rol in de crisisbeheersing bij stralingsincidenten? Kom dan naar de netwerkdag Stralingsincidenten op 25 september in Utrecht #DCC-IenW #ANVS. Lees hier meer: dcc-ienw.nl/evenementen/th…

15 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

De #ANVS is door @Urenconederland geïnformeerd over de aanwezigheid van brandweer op het terrein ivm rookontwikkeling bij de noodstroomvoorziening in aanbouw. Er is geen gevaar geweest voor mens of omgeving. twitter.com/Urenconederlan…

18 dagen geleden
Volg @AutoriteitANVS