De kans op een ongeval bij een kernreactor is erg klein. Nucleaire installaties moeten voldoen aan zeer strenge eisen. De ANVS ziet er op toe dat zij zich hieraan houden en handhaaft indien nodig. Maar ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, deskundige medewerkers, strikte voorschriften en strenge controles, is een ongeval in een kernreactor nooit helemaal uitgesloten. Als er zich een onverwachte situatie voordoet in een Nederlandse of buitenlandse kernreactor, zorgen adequate procedures voor een snelle en effectieve reactie van alle betrokkenen. De diverse crisis- en rampenbestrijdingsplannen waarin deze procedures staan beschreven, vindt u in dit webportaal. Ook vindt u hier onder meer informatie over de veiligheid en de risico’s van kernreactoren en wat de overheid doet en wat u zelf kunt doen in geval van een nucleaire crisis of een stralingsongeval.

Tweets @AutoriteitANVS

ANVS @AutoriteitANVS

Van 11 april tot en met 22 mei 2019 ligt de ontwerpvergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit voor NRG voor inspraak ter inzage #ANVS bit.ly/2G5FZTH

10 dagen geleden
Geretweet door @AutoriteitANVS
AFCN - FANC @FANC_AFCN
16 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

De #ANVS ontving een melding van COVRA over het beschadigd raken van een ondergrondse leiding. Dit had geen gevolgen voor de veiligheid van mens en milieu en er was geen noodzaak tot het nemen van beschermingsmaatregelen voor de omgeving. bit.ly/2WuvX5j pic.twitter.com/MrC9HfsmpP

25 dagen geleden
Volg @AutoriteitANVS