Welkom op de website infonucleairrisico.nl. Op dit webportaal vindt u onder meer informatie over de veiligheid en de risico’s van kernreactoren. Ook is hier informatie te vinden over wat de overheid doet en wat u zelf kunt doen in geval van een nucleaire crisis of een stralingsongeval.

De kans op een ongeval bij een kernreactor is overigens erg klein. Nucleaire installaties moeten voldoen aan zeer strenge eisen. De ANVS ziet er op toe dat zij zich hieraan houden en handhaaft indien nodig. Maar ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, deskundige medewerkers, strikte voorschriften en strenge controles, is een ongeval in een kernreactor nooit helemaal uitgesloten. Als er zich een onverwachte situatie voordoet in een Nederlandse of buitenlandse kernreactor, zorgen adequate procedures voor een snelle en effectieve reactie van alle betrokkenen. De diverse crisis- en rampenbestrijdingsplannen waarin deze procedures staan beschreven, vindt u ook hier.

Tweets @AutoriteitANVS

ANVS @AutoriteitANVS

Directies @FANC_AFCN en #ANVS bijeen voor hun jaarlijkse overleg, dit maal in Den Haag. Het uitwisselen van informatie en het bespreken van de laatste ontwikkelingen in de nucleaire sector en op het gebied van stralingsbescherming staat centraal. pic.twitter.com/ZjCSMOG7vH

5 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

Tot 26 juli ligt de definitieve vergunning voor NRG ter inzage. Belanghebbenden die een zienswijze op de ontwerpvergunning hebben ingediend, kunnen beroep indienen bij de Raad van State #ANVS bit.ly/2XEgdNW

6 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

Het Kwartaalbericht van juni is uit, met interviews en artikelen over het werk van de #ANVS! magazines.autoriteitnvs.nl/kwartaalberich… pic.twitter.com/ZuVb55rG3U

12 dagen geleden
Volg @AutoriteitANVS