PALLAS vraagt vergunning aan voor nieuwe onderzoeksreactor medische isotopen

Op woensdag 15 juni ontving de ANVS een vergunningaanvraag van Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (PALLAS) voor een nieuwe onderzoeksreactor in Petten (gemeente Schagen, Noord-Holland) voor medische isotopen. Deze isotopen worden onder meer gebruikt voor de behandeling van kanker. De aanvraag bevat de vereiste informatie en wordt nu in behandeling genomen.

Wat is PALLAS?

PALLAS is een nieuwe onderzoeksreactor die volgens de plannen van de initiatiefnemers de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten gaat vervangen. De onderzoeksreactor is bedoeld voor onderzoek en voor de productie van isotopen voor medische toepassing. Deze radioactieve isotopen zijn nodig voor onderzoek en behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en kanker. PALLAS moet komen op het terrein van de Energy & Health Campus in Petten.

Er zijn verschillende vergunningen nodig

Voor de nieuwe onderzoeksreactor heeft PALLAS vergunningen nodig onder meer op grond van de Kernenergiewet (ANVS) en de Waterwet (Rijkswaterstaat). Ook is een milieueffectrapport (MER) nodig. PALLAS heeft deze opgesteld. Hierin staan alle milieugevolgen van de onderzoeksreactor, zoals wat de reactor betekent voor de lucht- en bodemkwaliteit van de omgeving. Het MER maakt ook onderdeel uit van de vergunningsaanvraag.

De ANVS en Rijkswaterstaat (RWS) hebben eerder aangegeven wat PALLAS precies moet onderzoeken voor het MER. De ANVS en Rijkswaterstaat toetsten het MER hierop, deze zit bij de vergunningaanvraag die PALLAS nu heeft ingediend bij de ANVS. De ANVS coördineert het proces, dit betekent ook dat de ANVS over beide vergunningen communiceert. Rijkswaterstaat beoordeelt zelf de waterwetvergunningaanvraag. De ANVS beoordeelt ook zelf de aanvraag voor de Kernenergiewet-vergunning.

Waar kijkt de ANVS nog meer naar bij de vergunningaanvraag?

Naast het bestuderen van het MER onderzoekt de ANVS of het ontwerp van de onderzoeksreactor, zoals beschreven in het veiligheidsrapport, aan alle wettelijke regels en eisen voor nucleaire veiligheid voldoet. In een veiligheidsrapport beschrijft de (beoogd) vergunninghouder van een nucleaire installatie, zoals een onderzoeksreactor, onder meer hoe de installatie werkt: van de inrichting en werking van de koelleidingen en ventilatiesystemen tot aan hoe wordt omgegaan met ongevalssituaties.

Wanneer kunt u reageren?

Als de ANVS de vergunningaanvraag als voldoende beoordeelt, komt er een zogenoemde ontwerpvergunning. Dit zal naar verwachting zo’n 4 maanden duren. Als de ontwerpvergunning gereed is, zal deze dus uiterlijk in oktober online komen. Hierop kan iedereen binnen zes weken reageren (inspreken). Bijvoorbeeld als er zorg is over hoe PALLAS precies instaat voor de veiligheid van mens en omgeving. 

Hoe kunt u reageren?

We vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om een vergunning(aanvraag) te bekijken en op te reageren. Hiervoor onderneemt de ANVS de volgende dingen:

  • De vergunningaanvraag van PALLAS staat nu op de website.
  • De waterwetvergunningaanvraag die Rijkswaterstaat beoordeelt ook.
  • Als er een voorlopige (ontwerp)vergunning komt, staat deze ook hier.
  • De ontwerpvergunning kan dan ook ingekeken worden bij de gemeente Schagen, RWS en de ANVS.
  • Een bijeenkomst organiseren in Petten over de ontwerpvergunning en hoe u hierop kunt reageren (verwachting in oktober).
  • Iedereen op de hoogte houden via (sociale) media.

Nadat de inspraakperiode voorbij is, gaat de ANVS alle reacties zorgvuldig bestuderen. Deze worden meegenomen bij het besluit of de vergunning kan worden afgegeven en welke voorwaarden daarin gesteld worden om mens en milieu te beschermen. Dit besluit moet de ANVS uiterlijk in februari 2023 nemen.

De bouw van de onderzoeksreactor hangt overigens, naast de vergunning van de ANVS, ook af van andere zaken, zoals van andere vergunningen die daarvoor nodig zijn en van de financiering hiervoor.  Ook moet het Kabinet nog een besluit nemen over de PALLAS-reactor.

Pallas

Documenten