Bijlage A.9 – Relevante vergunningsaanvragen 2

Deze documenten bevatten de afschriften van de aanvragen voor de Wabo-vergunning voor de resterende gebouwen en bouwwerken waaronder de aanleg van het secundaire koelwaterleidingsysteem (bijlage A.9.2).

Download 'Oppervlaktewater MER'

PDF document | 39 pagina's | 1,2 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Koelwaterleiding Pallas papieren formulier'

PDF document | 42 pagina's | 375 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Intake building plattegronden DO'

PDF document | 1 pagina | 3,5 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Intake building aanzichten en doorsneden DO'

PDF document | 1 pagina | 786 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Intake building details DO'

PDF document | 1 pagina | 447 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Intake building structure'

PDF document | 1 pagina | 822 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Canal water intake point structure'

PDF document | 1 pagina | 1,3 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Intake building sheet pile walls'

PDF document | 1 pagina | 1 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Intake Building structure top view and side view'

PDF document | 1 pagina | 608 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Pallas kanaalwater innamepunten'

PDF document | 1 pagina | 1,7 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Intake building & canal water intake point'

PDF document | 517 pagina's | 14,3 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Outfall structure at sea'

PDF document | 1 pagina | 501 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Road access intake points'

PDF document | 1 pagina | 1,5 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Overzicht totaal en langsdoorsnedes'

PDF document | 1 pagina | 1,4 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Voortgangsbericht procedure aanvraag omgevingsvergunning'

PDF document | 2 pagina's | 358 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Toelichting Pallas koelwaterleiding inname en lozing'

PDF document | 19 pagina's | 1,2 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Toelichting wabo koelwaterleiding'

PDF document | 10 pagina's | 517 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Koelwatersysteem PALLAS, aan- en afvoerleidingen'

PDF document | 228 pagina's | 12,1 MB

Vergunning | 06-07-2022