Bijlage A.9 – Relevante vergunningsaanvragen 2

Deze documenten bevatten de afschriften van de aanvragen voor de Wabo-vergunning voor de resterende gebouwen en bouwwerken waaronder de aanleg van het secundaire koelwaterleidingsysteem (bijlage A.9.2).

Download 'Oppervlaktewater MER'1/18

PDF document | 39 pagina's | 1,2 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Koelwaterleiding Pallas papieren formulier'2/18

PDF document | 42 pagina's | 375 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Intake building plattegronden DO'3/18

PDF document | 1 pagina | 3,5 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Intake building aanzichten en doorsneden DO'4/18

PDF document | 1 pagina | 786 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Intake building details DO'5/18

PDF document | 1 pagina | 447 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Intake building structure'6/18

PDF document | 1 pagina | 822 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Canal water intake point structure'7/18

PDF document | 1 pagina | 1,3 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Intake building sheet pile walls'8/18

PDF document | 1 pagina | 1 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Intake Building structure top view and side view'9/18

PDF document | 1 pagina | 608 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Pallas kanaalwater innamepunten'10/18

PDF document | 1 pagina | 1,7 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Intake building & canal water intake point'11/18

PDF document | 517 pagina's | 14,3 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Outfall structure at sea'12/18

PDF document | 1 pagina | 501 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Road access intake points'13/18

PDF document | 1 pagina | 1,5 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Overzicht totaal en langsdoorsnedes'14/18

PDF document | 1 pagina | 1,4 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Voortgangsbericht procedure aanvraag omgevingsvergunning'15/18

PDF document | 2 pagina's | 358 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Toelichting Pallas koelwaterleiding inname en lozing'16/18

PDF document | 19 pagina's | 1,2 MB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Toelichting wabo koelwaterleiding'17/18

PDF document | 10 pagina's | 517 kB

Vergunning | 06-07-2022

Download 'Koelwatersysteem PALLAS, aan- en afvoerleidingen'18/18

PDF document | 228 pagina's | 12,1 MB

Vergunning | 06-07-2022