Woo-besluit over communicatie 10EVA

Op 21 juni 2022 heeft Stichting Laka een Woo-verzoek ingediend bij de ANVS. In dat verzoek vroeg Stichting Laka ons om de communicatie met COVRA openbaar te maken over de 10EVA. De 10EVA is een 10-jaarlijke evaluatie die COVRA moet uitvoeren om te controleren of de installatie en organisatie veilig is. Deze plicht staat in de vergunning die de ANVS aan COVRA heeft verleend.

Het verzoek van Stichting Laka richt zich op de periode van 2009 tot 2018. Ook vroeg Stichting Laka om kopieën van correspondentie tussen ons en ministeries over de 10EVA. Hieronder vindt u alles wat bij ons Woo-besluit hoort: het besluit zelf, een inventarisatie van alle documenten en die documenten.

Download 'Woo-besluit 10EVA COVRA'

PDF document | 3 pagina's | 86 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download 'Inventarisatiesheet COVRA 10EVA'

PDF document | 1 pagina | 88 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '1. 2019-04-16 Brief van COVRA inz. 10-jaarlijkse evaluatie periode 2009-2018'

PDF document | 2 pagina's | 3,5 MB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '2. 2019-04-28 Brief aan COVRA met ontvangsbevestiging van Basisdocument 10EVA'

PDF document | 1 pagina | 180 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '3. 2019-05-28 Inkomende mail van COVRA inz. Afspraak gemaakt'

PDF document | 2 pagina's | 262 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '4. 2019-06-07 Mail aan COVRA met Onderwerpen vragen'

PDF document | 2 pagina's | 187 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '5. 2019-06-17 Brief aan COVRA met verlenging beoordelingstermijn basisdocument 10EVA'

PDF document | 1 pagina | 91 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '6. 2019-06-17 Mail aan COVRA met Brief met verlenging gestuurd aan COVRA'

PDF document | 1 pagina | 132 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '7. 2019-06-18 Mail aan COVRA inz. beoordeling 10EVA COVRA toetsingskader'

PDF document | 1 pagina | 186 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '8. 2019-06-20 Mailwisseling met COVRA inz. bespreking 2 juli 2019'

PDF document | 1 pagina | 187 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '9. 2019-01-01 Mail aan COVRA voorstel agendapunten'

PDF document | 1 pagina | 119 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '10. 2019-07-15 Mail aan COVRA inz. Bespreking 10EVA COVRA 2 juli 2019'

PDF document | 2 pagina's | 196 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '11. 2019-10-28 Basisdocument 10EVA - versie D - gecomprimeerd'

PDF document | 66 pagina's | 7,7 MB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '12. 2019-10-29 Brief van COVRA met basisdocument D'

PDF document | 2 pagina's | 6,3 MB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '13. 2019-11-14 Mail van COVRA inz nieuw basisdocument ontvangen'

PDF document | 2 pagina's | 181 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '14. Brief aan COVRA met goedkeuring basisdocument 10EVA'

PDF document | 2 pagina's | 4 MB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '15. Mail van COVRA over goedkeuring basisdocument'

PDF document | 2 pagina's | 1,3 MB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '16. 2020-02-18 Mail aan COVRA Beveiliging opnemen in projectorganisatie 10EVA'

PDF document | 1 pagina | 103 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '17. 2020-02-18 Mail van COVRA inz. SF rapporten 8, 9 en 13'

PDF document | 2 pagina's | 2,6 MB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '18. 2020-03-12 Mail aan COVRA over bespreking SF-rapporten'

PDF document | 2 pagina's | 218 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '19. 2020-03-18 Mail van COVRA met reactie voorstel meeting'

PDF document | 4 pagina's | 261 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '20. 2020-03-24 Mail aan COVRA commentaar SF-rapporten 8, 9 en 13'

PDF document | 1 pagina | 129 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '21. 2020-04-01 Mail aan COVRA commentaar SF-rapporten SF14 en SF15'

PDF document | 1 pagina | 273 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '22. 2020-04-02 Mail aan COVRA goedkeuring basisdocument'

PDF document | 1 pagina | 732 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '23. 2020-04-03 Uitgaande mail aan COVRA Reminder_ SF-rapport 10-12 due'

PDF document | 1 pagina | 139 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '24. 2020-04-07 Mail aan COVRA goedkeuring basisdocument met aanvullingen'

PDF document | 1 pagina | 155 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '25. 2020-04-09 Uitgaande mail aan COVRA Bespreking evaluatierapport SF10-12'

PDF document | 1 pagina | 189 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '25a 2020-04-14 Commentaar op evaluatierapport SF14 en SF15 10EVA COVRA'

PDF document | 1 pagina | 254 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '26. 2020-04-16 Mail aan COVRA deadline SF13 versie 2'

PDF document | 1 pagina | 96 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '27. 2020-04-21 Mail aan COVRA memo resultaten beoordeling'

PDF document | 1 pagina | 206 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '28. 2020-04-23 Brief aan COVRA met interventie na vertraging'

PDF document | 2 pagina's | 2,8 MB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '29. 2020-05-13 Mail van COVRA met huidige planning en status 10EVA'

PDF document | 5 pagina's | 461 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '30. 2020-05-13 Bijlage bij mail van COVRA met planning'

PDF document | 1 pagina | 145 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '31. 2020-05-13 Mail van COVRA met kleine aanpassing gespreksverslag'

PDF document | 2 pagina's | 222 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '32. 2020-05-27 Mail aan COVRA met commentaar ANVS op meerdere SF-rapporten'

PDF document | 2 pagina's | 197 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '33. 2020-06-11 Uitgaande mail aan COVRA ANVS comments COVRA 10-EVA SF 10-12'

PDF document | 1 pagina | 108 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '34. 2020-06-17 Inkomende mail van COVRA met reactie op voorbeelden SF1-4'

PDF document | 1 pagina | 141 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '35. 2020-06-16 SF10-12 Reactie COVRA_NRG'

PDF document | 1 pagina | 209 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '36. 2020-06-26 FW_ COVRA 10EVA SF1 en SF2-4 revisie 2 (na review ANVS)'

PDF document | 1 pagina | 169 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '37. 2020-07-02 NRG evaluatierapport SF10-12'

PDF document | 1 pagina | 228 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '38. 2020-07-06 RE_ Notes voortgangsoverleg 17-6-2020'

PDF document | 2 pagina's | 212 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '39. 2020-07-06b FW_ Reactie ANVS op SF1-4v1, SF5-7v2, SF13v2 en SF14-15v2'

PDF document | 3 pagina's | 223 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '40. 2020-08-21 gespreksverslag telefonisch voortgangsoverleg 10-EVA'

PDF document | 1 pagina | 74 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '41. 2020-10-20 RE_ COVRA brief ANVS werkdocument SBv1 16okt2020'

PDF document | 2 pagina's | 284 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '42. 2020-11-26 10EVA COVRA samenvattende beoordeling - opmerkingenoverzicht'

PDF document | 1 pagina | 293 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '43. 2021-01-08 RE_ COVRA Samenvattende Beoordeling 10EVA 2009-2018'

PDF document | 2 pagina's | 275 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '44. 2021-02-11 feedback op revisie 2 COVRA eindrapport'

PDF document | 2 pagina's | 151 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '45. 2021-03-24 RE_ samenvattende beoordeling 10EVA (rapportnummer 21042)'

PDF document | 2 pagina's | 277 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '46. 2021-04-09 uitkomst en verschuiving deadline implementatieplan'

PDF document | 1 pagina | 105 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '47. 2021-04-28 RE_ v1 Implementatieplan 10EVA COVRA'

PDF document | 2 pagina's | 189 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '48. 2021-06-17 RE_ Implementatieplan v2.0 10EVA COVRA'

PDF document | 2 pagina's | 291 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '49. Inkomende mail van COVRA dd 7 januari 2021 met ~ 2018 - gelakte versie'

PDF document | 1 pagina | 226 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '50. 10eva samenvattende beoordeling 10EVA peride 2009-2018'

PDF document | 60 pagina's | 1,9 MB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '51. Ontvangstbevesting samenvattende beoordeling v1'

PDF document | 2 pagina's | 3,5 MB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '52. Inkomende mail met samenvattende beoordeling v2 - gelakt'

PDF document | 1 pagina | 156 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '53. Samenvattende beoordeling v2. 24 maart 2021'

PDF document | 58 pagina's | 2 MB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '54. Instemming samenvattende beoordeling v2, 21 april 2021'

PDF document | 2 pagina's | 2,4 MB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '55. Brief aan COVRA dd 1 september 2021 met facturering beoordeling 10EVA'

PDF document | 2 pagina's | 1,4 MB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '56. 2021-04-26 CONCEPT_Implementatieplan v0.9_26 april 2021 COVRA 10EVA'

PDF document | 14 pagina's | 1,1 MB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '57. 2021-04-26 Mail van COVRA 1 versie 1 Implementatieplan 10EVA COVRA'

PDF document | 2 pagina's | 1,8 MB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '58. 2021-05-26 COVRA dd 26 mei 2021 op implementatieplan 10EVA COVRA versie 1'

PDF document | 1 pagina | 158 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '59. 2021-06-14 dd 14 juni 2021 met Implementatieplan v2.0 10EVA COVRA'

PDF document | 2 pagina's | 229 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '60. 2021-07-13 goedkeuring implementatieplan 10EVA COVRA'

PDF document | 1 pagina | 1,7 MB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '61. bijlage 1 Implementatieplan 10EVA'

PDF document | 2 pagina's | 598 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '62. COVRA basisdocument 10EVA2019 - versie C maart 2019'

PDF document | 58 pagina's | 732 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '63. COVRA basisdocument ~ 2018) versie E, 30 januari 2020 - gelakt'

PDF document | 71 pagina's | 880 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '64. 2020-04-07 Herziene voorstel ~ 7 april 2020 van 10EVA COVRA'

PDF document | 2 pagina's | 43 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '65. Evaluatierapport Safety Factor 1 v1.0'

PDF document | 63 pagina's | 762 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '66. Evaluatierapport Safety Factor 1 v2.0'

PDF document | 74 pagina's | 819 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '67. Evaluatierapport Safety Factor 2-4 v1.0 (1)'

PDF document | 45 pagina's | 643 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '68. Evaluatierapport Safety Factor 2-4 v2.0-geel gemarkeerd'

PDF document | 51 pagina's | 672 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '69. Evaluatierapport Safety Factor 5-7 v1'

PDF document | 40 pagina's | 783 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '70. Evaluatierapport Safety Factor 5-7 v2_'

PDF document | 40 pagina's | 1,1 MB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '71. Evaluatierapport Safety Factor 8-9 v1.0'

PDF document | 54 pagina's | 725 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '72. Evaluatierapport Safety Factor 8-9 v2.0-signed'

PDF document | 54 pagina's | 727 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '73. Evaluatierapport Safety Factor 10-12 v2-metMarkeringen'

PDF document | 95 pagina's | 847 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '74. Evaluatierapport Safety Factor 13 v1'

PDF document | 95 pagina's | 1,8 MB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '75. Evaluatierapport Safety Factor 13 v2 (1)'

PDF document | 99 pagina's | 1,6 MB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '76. Evaluatierapport Safety Factor 14_15 v1.0'

PDF document | 39 pagina's | 479 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '77. Evaluatierapport Safety Factor 14_15 v2'

PDF document | 41 pagina's | 317 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '78. Reactie op toetsingskader SF1-4'

PDF document | 2 pagina's | 173 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '79. SF10-12_Reactie ANVS van 11juni2020 v.16062020'

PDF document | 15 pagina's | 213 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '80. 20200323 - Reactie ANVS SF13 v1.0'

PDF document | 1 pagina | 125 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '81. 10EVA COVRA samenvattend ~ ANVS opmerkingenoverzicht'

PDF document | 6 pagina's | 129 kB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '82. 2021-06-12 COVRA Implementatieplan v2.0'

PDF document | 14 pagina's | 1,2 MB

Woo-besluit | 14-10-2022

Download '83. Bijlage Implementatieplan v2.0 Planning'

PDF document | 2 pagina's | 596 kB

Woo-besluit | 14-10-2022