Nieuws - Actueel

139 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Definitieve revisievergunning EPZ NV voor Kernenergiecentrale Borssele

Op 12 juli 2016 verleende de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) een revisievergunning op grond van de Kernenergiewet ...

Nieuwsbericht | 27-07-2016 | 00:01

Definitieve vergunning NRG inclusief toestemming voor overdracht vergunning voor het gebouw voor Niet Destructief Onderzoek

Op 4 juli 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) ingestemd met de overdracht van de vergunning voor het ...

Nieuwsbericht | 06-07-2016 | 12:42

Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2015

In 2015 hebben zich in de Nederlandse nucleaire installaties negentien meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen voorgedaan. Dit ...

Nieuwsbericht | 29-06-2016 | 16:12

Nationale programma radioactief afval vastgesteld

Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen  is op 24 juni 2016  door de Minister ...

Nieuwsbericht | 24-06-2016 | 16:24

Mogelijkheid tot indienen bezwaarschrift

Bij besluit van 9 juni 2016 is het verzoek van de Stichting Laka tot wijziging van de Kernenergiewet (Kew)-vergunning van COVRA ...

Nieuwsbericht | 24-06-2016 | 00:02

Kerncentrale Borssele weer in bedrijf

Op 20 juni is Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) begonnen met het weer in bedrijf nemen van de ...

Nieuwsbericht | 22-06-2016 | 10:39

Eerste rapportage over Richtlijn 2011/70/Euratom aangeboden aan Tweede Kamer

Op 17 mei 2016 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz van Haegen, de eerste nationale rapportage over ...

Nieuwsbericht | 17-05-2016 | 16:30

Goedkeuring plan van aanpak Radioactief Afval Project alfahoudend afval

Op 2 mei 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu goedkeuring onder voorwaarden verleend aan het plan van aanpak ...

Nieuwsbericht | 13-05-2016 | 14:29

Kerncentrale Borssele uit bedrijf voor jaarlijkse splijtstofwissel

De kerncentrale Borssele van de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ)  is vanaf 13 mei 2016 zo’n vier weken ...

Nieuwsbericht | 11-05-2016 | 17:56

Gezamenlijke inspectie ANVS-FANC bij COVRA

Op dinsdag 26 april vond bij de Centrale Opslag Voor Radioactief Afval (COVRA) de derde gezamenlijke inspectie plaats van de ...

Nieuwsbericht | 11-05-2016 | 14:15